Extern avvikelserapportering
Här har våra externa utförare möjlighet att inrapportera sådana avvikelser som direkt eller indirekt berör de klienter som har placerats hos utförarna i enlighet med befintliga ramavtal.
 
Händelsedatum  
 
 
   
Beskrivning av händelse  
Utförare
 
Jag vill bli kontaktad       
 Skicka in     Avbryt

En produkt av